Profesionalne usluge poslovne podrške za neometano poslovanje

Ako nemate na raspolaganju dovoljno vremena, budžeta ili ljudi, možete nam prepustiti sve administrativne i druge kancelarijske poslove, i potom se fokusirati na vaše poslovanje.

Naše visoko-kvalifikovano osoblje koje govori nekoliko svetskih jezika će u ime vaše kompanije odgovarati na telefonske pozive, primati i prosleđivati faks poruke i poštu, i odrađivati druge administrativne zadatke.

Usluge poslovne podrške uključuju:

  • Kompletno upravljanje kancelarijom

  • IT i telekomunikacionu podršku
  • Osnivanje preduzeća
  • Konferencijske usluge

U saradnji sa našim partnerom ECOVIS Confidas, vodećom regionalnom grupom u oblasti finansijskog, poreskog i pravnog konsaltinga, mi vam pružamo i podršku prilikom osnivanja novih preduzeća ili filijala u Srbiji. Zahvaljujući ovom partnerstvu mi se brinemo da su ispunjeni svi zakonski uslovi za osnivanje pravnog lica u Srbiji, i da će vaš posao funkcionisati u skladu sa svim zakonskim propisima i najboljim poslovnim praksama na ovim prostorima.

 
A Bena Company
Bena