Mi preuzimamo na sebe vaše administrativne poslove

Upravljanje kancelarijskim poslovanjem (office management) je kod modernih kompanija posao koji odnosi puno vremena i svih drugih dragocenih resursa. Mi vam obezbeđujemo podršku za svakodnevno poslovanje, kroz pružanje usluga recepcije i kompletnu back-office administrativnu podršku.

Naše osoblje će primati i obrađivati sve administrativne zahteve koji dolaze od vaših zaposlenih i od vaših klijenata, i voditi računa o svim procesima koji su neophodni za neometano funkcionisanje vaše kompanije, omogućujući vam da se skoncentrišete na ono što je vaš osnovni posao.

Naše office management usluge uključuju:

  • Usluge prijema, obrade i prosleđivanja poruka, telefonskih poziva, faksova i pošte

  • Usluge na različitim jezicima (srpski, engleski, nemački)
  • Individualne sekretarske usluge

Ako je potrebno, naše osoblje može da preuzme i kompletan proces pripreme i organizacije vaših korporativnih sastanaka, konferencija i događaja u našem konferencijskom centru.

 

Ekspresna ponuda

Komentari: (opcionalno)

A Bena Company
Bena